Aktivitetar

Aktivitetar som er i gang:
Hjartetrim på Friskhuset tysdagar kl 10.00
Trimleiar: 
Olav Moe, tlf: 99539745, epost: OlavEMoe@gmail.com
Astrid Høgi, tlf. 91571552, epost: AstridHogi@gmail.com

Vasstrimmen i Lustrabadet torsdagane kl. 17.00
Trimleiar:
Olav Moe, tlf: 99539745, epost: OlavEMoe@gmail.com
Astrid Høgi, tlf. 91571552, epost: AstridHogi@gmail.com

Trimdansen håpar me kan starta opp att til hausten
på Friskhuset søndagane kl. 19.00
Astrid Hansen, tlf: 47282242, epost: AstridHansen50@gmail.com
Astrid Høgi, tlf. 91571552, epost: AstridHogi@gmail.com

Revmatikarlaget sine turar
Sjå facebooksida