Aktivitetar

Aktivitetar som er i gang:
Hjartetrim på Friskhuset tysdagar kl 10.00
Trimleiar: 
Olav Moe, tlf: 99539745, epost: [email protected]
Astrid Høgi, tlf. 91571552, epost: [email protected]

Vasstrimmen i Lustrabadet torsdagane kl. 17.00
Trimleiar:
Olav Moe, tlf: 99539745, epost: [email protected]
Astrid Høgi, tlf. 91571552, epost: [email protected]

Trimdansen håpar me kan starta opp att til hausten
på Friskhuset søndagane kl. 19.00
Astrid Hansen, tlf: 47282242, epost: [email protected]
Astrid Høgi, tlf. 91571552, epost: [email protected]

Revmatikarlaget sine turar
Sjå facebooksida